VVRTT @ Gebruiksvoorwaarden

Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen
Reficere, Semper et Ubique																																		Opgericht 19 mei 2010 te Soesterberg
Home Organisatie Missie(s) Service Gallerie Linken Bestuur

Welkom op onze website


De VVRTT staat niet op zichzelf, maar is een schakel in een geheel van ondersteunende verenigingen en instanties voor veteranen.


Uiteraard is onze vereniging speciaal bedoeld voor de veteranen van de Technische Dienst en alle militairen die tijdens een uitzending/missie ingedeeld

waren bij het RTT. Voor de gehele omschrijving van het lidmaatschap zie de statuten van de vereniging.

U bent bezoeker:

In Memoriam:

Op 8 maart bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid

Kapitein b.d. Paul Delmeer van ons is heengegaan. Na een aanvankelijk positieve hoop op herstel, heeft het dan toch niet zo mogen zijn. Onze gedachten gaan uit naar hem, zijn familie, vrienden en bekenden.


Nieuwsbrief 10

Laatste nieuws

Aanpassing contributie VVRTT:


LTD-leden zijn vrijgesteld van betaling


Het te betalen lidmaatschapgeld (Loopt van 1 januari tot 1 januari)

Indien u lid wil worden betaald u  € 15.00 per jaar

Rekeningnummer: 435108123 t.n.v. VVRTT


Aanmelden via: ledenadministratie@vvrtt.nl

ContributieHet bestuur stelt het zeer op prijs om uw ervaringen van uitzendingen te delen met overige veteranen.

Het is de bedoeling dat we, gekoppeld aan de korte missie-overzichten, eigen (TD-)ervaringen aan toevoegen.

Wij vragen aan u om uw ervaringen per e-mail in te sturen, gericht aan PR & Webmaster VVRTT (pr@vvrtt.nl)

Het mag maximaal een A-4tje zijn met 2 foto's; lettertype: Times New Roman 3(12pt).    

In de kop moet aangegeven zijn: uitzending, uitzend periode, functie en rang van destijds en uw naam.

Oproepen

Update: 16-3-2016 23:30:46

Flyer VVRTTWaarom een zorg systeem voor veteranen?

U kunt om een voorlichting te krijgen of contact

te maken met een  van de overige nuldelijnshelpers,

dan dient u zich dan te wenden tot  de  

stafadjudant b.d. Hans van der Spek.

E-mailadres: nuldelijnszorg@vvrtt.nlNuldelijnszorg

Checkpoint

Steun het Vfonds, klik hier

Veteranenloket Veteranennota 2013-2014 Bijlage Veteranennota 2013-2014

Agenda

Inschrijf Formulier Advertentie Stratego A5 HiRes.pdf www.stratego-po.nl

Hierbij de voorlopige data van activiteiten VVRTT.


16 maart 2016 - EODD (kwartaal activiteit)


20 april 2016 - Oud gediende dag (OGD)


19 juli - 22 juli 2016 Vierdaagse van Nijmegen (100e)


24 september 2016 - SFIR reunie