gallery/logo vvrtt

Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen

 

Reficere, Semper et Ubique

 

 

Nuldelijnszorg

Stafadj bd J.C. (Hans) van der Spek
nuldelijnszorg@vvrtt.nl

 

 

Nazorg voor Veteranen, ………. hoe bedoelt U ?

Allereerst wil ik mij graag aan U voorstellen,

StafAdjudant bd Hans van der Spek, getrouwd met Paula en twee dochters, Kim en Claudia; in 2010 met FLO gegaan na 29 parate jaren in de voormalige BRD (41 MechBrig, Seedorf en Hohne) en Nederland (13 MechBrig, Oirschot); diverse uitzendingen in voormalig Joegoslavië (Sisava/ Novi) en Afghanistan (Kandahar RC-South); afgewisseld met 9 jaar Instructie aan het OCTD te Soesterberg en de KMA te Breda. Meerdere malen meegewerkt in een Adaptatie- Team bij de eerste opvang na uitzending op Kreta.

Als bestuurslid bij de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen belast met de “Nazorg aan Veteranen”, ook wel de “Nuldelijns Hulpverlening” genoemd.

De Nazorg van Veteranen binnen de VVRTT

Ga ik dan in mijn eentje voor deze “Nazorg van onze Veteranen” zorgen? Nee, dit moeten we met zijn allen doen; ten eerste door het “Buddysysteem” binnen onze vereniging, waarbij ik het eerste contactpunt voor “elke Buddy” wil zijn om hem/haar te helpen eventuele symptomen van hun Buddy te onderkennen; Het bieden van een luisterend oor en het, indien nodig, samen met betrokkene inschakelen van de juiste hulp via het Centraal Aanmeldingspunt (CAP).

Stand van zaken

Voor het Adapteren heb ik in het verleden al een cursus gevolgd; vervolgens op 5 nov een Conferentie bijgewoond, georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), Bond van Wapenbroeders (BvW), Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap (MDKL) en   Bond van Oud- Stootroepers en Stoottroepers (BOSS), mede namens het veteranenplatform; dit was een studiedag voor vrijwilligers die actief zijn in de kameraad-schappelijke zorg voor Veteranen, dienstslachtoffers en hun partners: “Nuldelijnshulpverleners”.  Via het Veteranen Instituut ga ik nog een opleiding volgen bij “de Basis” te Doorn, om uiteindelijk mijn steentje bij te dragen aan een stuk meerwaarde van onze VVRTT.

Tot zover,